در حال بارگزاری لطفا منتظر بمانید ...

نمایشگر چکین بار فرودگاه

این نمایشگر SMD در بالای قسمت چکین بار مسافر سالن ورودی فرودگاه کیش تعبیه شده که تمامی گردشگران ، مسافرین ، ساکنین بعد از دریافت ساک خود تا زمان چک کردن اتیکت بار توسط مامور چکین این نمایشگر SMD  بسیار زیبا در دید کامل آنها  قرار دارد .

مساحت صفحه نمایشگر 8 متر مربع

تعداد پخش تیزر :

120 نوبت در طول روز پخش هر تیزر + 30 نوبت رایگان روزانه 150 نوبت

ساعات روشنایی :

با شروع به کار فرودگاه روشن و با پایان فعالیت فرودگاه خاموش می شود