در حال بارگزاری لطفا منتظر بمانید ...

نمایشگر SMD سه راه پردیس

این نمایشگر در لاین کند روی خیابان قرار دارد که تاکسی ها و ماشین های شخصی با سرعت پایین حرکت میکنند ومسافرین و کیشوندان به خاطر نزدیک بود سه مرکز خرید زیتون ، مرکز تجاری و پانیذ و نداشتن پارکینیگ برای ماشیین ها اکثر مواقع این مسافت رو پیاده طی میکنند و این نمایشگر نیز در مسیر دید قرار دارد و به راحتی میتواند با مخاطب های خود ارتباط بر قرار کند .

مساحت صفحه نمایشگر 32 متر مربع

ساعات کار این نمایشگر : 

شروع کار این نمایشگر از 8 صبح تا 2 بامداد می باشد

تعداد پخش تیزر :

120 نوبت در طول روز پخش هر تیزر + 30 نوبت رایگان روزانه 150 نوبت