در حال بارگزاری لطفا منتظر بمانید ...

بیلبوردها

  آدرس متراژ ابعاد  
1

خروجی فرودگاه (جنب پارکینگ)

8 مترمربع 4*2
2 فرودگاه ( تابلوی سوم و چهارم)  48 مترمربع  12*4
3 خروجی فرودگاه (تابلو سمت راست)  45 مترمربع  5*9
4 بلوارفرودگاه، بعد از خروجی فرودگاه  18 مترمربع  3*6
5 میدان دلیران، دید از میدان صدف  45 مترمربع  5*9
6 میدان دلیران، دید از میدان و بلوار آشنا  45 مترمربع  5*9
7 بلوار تهران، ورودی و خروجی شهرک صدف ( دو وجهی)  45 مترمربع  5*9
8 ورودی بلوار مروارید ( تابلوی اول و دوم)  30 مترمربع  5*3
9 میدان امیرکبیر، دور میدان  45 مترمربع  5*9