در حال بارگزاری لطفا منتظر بمانید ...

استرابوردها

  آدرس متراژ ابعاد  
1

ورودی درخت سبز

12 مترمربع 4*3
2 میدان هرمز – ورودی بیمارستان کیش 12 مترمربع 4*3
3 بلوار دلیران 12 مترمربع 4*3
4 بلوار خیام – قبل از بازار سارینا (1) 12 مترمربع 4*3
5 میدان ملل به سمت صدف 12 مترمربع 4*3
6 بلوار ایران – به سمت پیچ فرانسه 12 مترمربع 4*3
7 بلوار تهران – به سمت امیرکبیر 12 مترمربع 4*3
8 بلوار شهر آفتاب – ورودی شهر آفتاب 12 مترمربع 4*3
9 میدان فرودگاه 12 مترمربع 4*3